Restrukturyzacja biznesu – praktyczne przykłady

Dnia 10 marca 2014 napisany przez Aleksy Miarkowski / Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 3 marca 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne dot. interpretacji przepisów tzw. rozporządzenia o cenach transferowych w zakresie restrukturyzacji biznesu.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady (stany faktyczne) wskazane przez MF, które powinny być badane przez organy podatkowe z punktu widzenia cen transferowych.

czytaj dalej »

Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca od 1 kwietnia 2013 r.

Dnia 26 kwietnia 2013 napisany przez Marcin Banasiewicz / Komentowanie nie jest możliwe

Zgodnie z nowymi przepisami, które na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) obowiązują od 1 kwietnia 2013 r. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: czytaj dalej »

Zmiany w dostawach łańcuchowych – jak określić miejsce świadczenia?

Dnia 29 marca 2013 napisany przez Konrad Masłowski / Komentowanie nie jest możliwe

Od 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulegną przepisy określające zasady ustalania miejsca świadczenia w przypadku tzw. transakcji łańcuchowych. Zmiana z pozoru niewielka i przez wielu określana jako „korzystna” może w praktyce przysporzyć podatnikom wielu problemów.

czytaj dalej »

Pisać każdy może …

Dnia 27 marca 2013 napisany przez Z. Majewski / Komentowanie nie jest możliwe

W najnowszym serwisie doradztwa podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych (nr 187 z 25 marca 2013 r.) rozbawiła mnie chyba informacja, bo za artykuł trudno to uznać – Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odprzedaży usług komunalnych – dotyczy VAT. Owa informacja jest wyjątkowo krótka i dotyczy zapewne orzeczenia sądowego, które jest omówione jako kolejny artykuł/informacja w tym serwisie. Zastanawiające jest omawianie tego samego tematu w 2 kolejnych notkach prasowych, ale widocznie chodzi o ilość a nie o jakość.

czytaj dalej »

Zaliczki w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Dnia 27 marca 2013 napisany przez Marcin Banasiewicz / Komentowanie nie jest możliwe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że punktem wyjścia przy ustalaniu momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, jest dzień wystawienia faktury. czytaj dalej »

Dalszy ciąg zmian w podatku dochodowym od osób prawnych – cienka kapitalizacja

Dnia 22 stycznia 2013 napisany przez Konrad Masłowski / Komentowanie nie jest możliwe

1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP). Jest to jednak tylko część rewolucyjnych zmian, które Rząd zamierza wprowadzić. Obecnie trwają prace nad kolejnymi zmianami, które najprawdopodobniej wejdą w życie z początkiem 2014r. Jednym z elementów, których będą one dotyczyć jest tzw. „cienka kapitalizacja”.

czytaj dalej »

Nowy rok się zaczął…

Dnia 14 stycznia 2013 napisany przez Z. Majewski / Komentowanie nie jest możliwe

Nowy rok się zaczął. Mamy nowe przepisy. Mamy także w pewnym sensie nowe spory, bo dotyczą one nowych przepisów.

Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych wydał oświadczenie (z dnia 4 stycznia br.), w którym kwestionuje kilka tez wynikających z Komunikatu pt. Zmiany w zakresie fakturowania, który ukazał się na stronie Ministerstwa Finansów (komunikat z 27 grudnia 2012 r.). Zarząd ISP już chyba tylko potrafi kwestionować i zapewne żadna zmiana podatkowa nie zostanie w ich oczach uznana za akceptowalną, nie mówiąc już o uznaniu jej za „dobrą”. czytaj dalej »

Rewolucyjne zmiany w metodzie kasowej VAT?

Dnia 10 stycznia 2013 napisany przez Paweł Kowalczyk / Komentowanie nie jest możliwe

Od 1 stycznia 2013 roku zaczęła obowiązywać tzw. III ustawa deregulacyjna, która wprowadziła szereg zmian m.in. na gruncie przepisów VAT. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w rozliczaniu się metodą kasową. To właśnie w tej metodzie rozliczania, ustawodawca przewidział zmiany, które w ocenie wielu ekspertów prawa podatkowego są korzystne dla przedsiębiorców. Warto podkreślić, że z noworocznych doniesień medialnych wyłaniał się obraz jakoby dzięki kolejnemu pakietowi zmian deregulacyjnych, znacząco poprawi się możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ma to nastąpić m.in. dzięki „nowowprowadzonej” metodzie kasowej. Czy tak jest naprawdę?

czytaj dalej »